Από παλιό γίνεται καινούργιο.

Το PRR 250 ES

Απλά λειαίνετε
αντί να αλλάζετε εργαλεία.

 

Σε μία κίνηση.

 

Από παλιό γίνεται καινούργιο.

Το PRR 250 ES

Απλά λειαίνετε
αντί να αλλάζετε εργαλεία.

 

Σε μία κίνηση.

Εφαρμογές

Ερασιτεχνικές εργασίες Bosch

Φιλμ προϊόντος

Μάθετε περισσότερα για το PRR 250 ES της Bosch στο βίντεο